Afscheidsviering overlijden

Momenten van ritueelbegeleiding en nabestaandenzorg

Naast begeleiding bij afscheidsvieringen zijn er nog andere gebeurtenissen die vragen om een extra paar handen, een luisterend oor en ervaring op het gebied van rouwverwerking. Ook hierbij staat Bureau Nab u met hart en ziel bij. Koester de mooie herinneringen en laat u door Roelie Verbeek informeren over de mogelijkheden.
 

Ritueelbegeleiding

Afscheidsbegeleiding is slechts een van de specifieke expertises van Bureau Nab. Wij hebben ook veel ervaring met ritueelbegeleiding van andere bijzondere, emotionele gebeurtenissen. Hierbij kunt u denken aan:

  • asbijzettingen
  • afscheidsdiensten nadat het lichaam ter beschikking is gesteld aan de wetenschap
  • gedenkdiensten na vermissing
  • afscheidsbijeenkomsten op de werkplek, verenigingen en op scholen
  • jaardiensten of andere gedenkmomenten

Iedere gelegenheid is persoonlijk, daar zorgen we samen voor.

Nabestaandenzorg

Voor en tijdens de uitvaart kan het voelen alsof u wordt geleefd. Dan komt het moment dat de uitvaart voorbij is en staat u er alleen voor, althans zo ervaart u het. Verdriet, onzekerheid en eenzaamheid komen op u af. U kunt zich boos en in de steek gelaten voelen. Een wirwar van emoties waar u geen grip op krijgt. Daarnaast heeft u vragen, heel veel vragen.

Het helpt vaak om in deze situaties te praten met iemand. Een persoon die fungeert als klankbord en tegen wie u kunt zeggen wat u denkt en voelt. Misschien heeft u ook veel lieve mensen die u helpen door deze moeilijke periode te komen. Mocht u gewoon eens tegen iemand anders willen praten die verder van de situatie afstaat, dan biedt Bureau Nab nabestaandenzorg en een luisterend oor. Samen gaan we op zoek naar manieren om het verdriet te verwerken en troost te vinden. 

Bureau Nab begeleidt al meer dan 18 jaar mensen die te maken krijgen met verlies en rouw. Hierdoor heb ik in de loop der jaren samengewerkt met onder meer uitvaartondernemers, zorginstellingen, juristen en artsen. Vele samenwerkingsverbanden die u wellicht verder kunnen helpen.

Hoe heeft u de diensten van Bureau Nab ervaren?

Wat is uw ervaring met Bureau Nab?