Afscheidsviering overlijden

Met hart en ziel staan we u bij tijdens het laatste afscheid

Iedereen krijgt te maken met momenten waarop hij of zij afscheid moet nemen van een dierbare. Als u zich ervan bewust bent dat dit moment, door bijvoorbeeld ziekte, sneller dichterbij komt dan gehoopt, kan afscheidsbegeleiding bijdragen in het verwerkingsproces. Het allerlaatste stuk samen delen is namelijk niet makkelijk. Bureau Nab neemt u bij de hand, praat, luistert en denkt mee over het naderende afscheid en de betekenis die dit voor jullie heeft.
 

Afscheidsbegeleiding en ritueelbegeleiding na overlijden

Roelie Verbeek praat met u over het leven dat geleefd is en over momenten van lief en leed die u samen heeft gedeeld. Misschien wilt u een afscheidsritueel thuis en al nadenken over de invulling van het afscheid. Als u samen zoveel heeft meegemaakt neem dan ook samen, op jullie eigen wijze, afscheid van elkaar. Tijdens één of meerdere gesprekken bij u thuis, of waar u maar wilt, bekijken we hoe u de uitvaart ingevuld wilt zien. Een afscheidsviering na overlijden kan plaatsvinden in een kerk, crematorium of kasteel maar ook bij u thuis, in een mooie tuin, het bos of op het strand. Uitgangspunt is dat het een uitvaart wordt waarvan achteraf wordt gezegd: “het was een mooi en waardig afscheid en ik herkende de overledene erin.”

In overleg met de uitvaartondernemer maken we er een passende dienst van, waardoor u zich als nabestaande in het afscheid gesterkt voelt. We denken na over de invulling van onder meer muziek, teksten en gedichten en zoeken naar symbolen en rituelen die de uitvaart bijzonder maken. Persoonlijk, zodat alle aanwezigen de overledene herkennen in de uitvaart. Als u dat wilt, schrijf ik voor u een In Memoriam. Bureau Nab kan voor u de viering leiden en geschreven teksten voordragen, maar u kunt er uiteraard ook voor kiezen om veel elementen zelf in te vullen. In dat geval ben ik uitsluitend ceremoniemeester en op de achtergrond aanwezig als steuntje in de rug. Met hart en ziel en ervaring, sta ik u bij dit laatste afscheid terzijde.